articles
HarjoitteluMylly: Merenkulkualan harjoittelupaikkojen koordinointi kootusti ja helposti

Merenkulun HarjoitteluMylly toimii merenkulkualan laivaharjoittelupaikkojen koordinoijana. Asiakkaalla oli jo käytössä sähköinen työkalu, jonka avulla oli tarkoitus yhdistää merenkulkualan harjoittelupaikat ja harjoittelijat sekä koordinoida harjoittelujaksoja.

Lue lisää arrow right icon
articles
Auttamisesta arkea

Auttamisesta arkea kääntyi BeanBakersin puoleen kun heidän verkkosivujensa kehitystyössä tuli vastaan haasteita. Julkistuspäivä häämötti ja sivulta puuttui vielä kriittisiä toiminnallisuuksia ja myös ulkonäkö kaipasi hienosäätöä.

Lue lisää arrow right icon
articles
DigiOne kehitystyö etenee

BeanBakers on mukana koulujen ja oppilaitosten arkea merkittävästi muuttavan DigiOne-palvelualustan kehittämisessä.

Lue lisää arrow right icon
software
Akupunktio- ja hyvinvointiklinikka: Ajanvarausohjelmiston kehitysprojekti

Akupunktioklinikka lähestyi BeanBakersia etsien apua ajanvaraussovelluksen kehitykseen. Tarve sovellukselle oli ilmeinen ja sen kehitys olikin jo aloitettu, mutta yhteistyö silloisen kehittäjän kanssa ei tuntunut onnistuvan. Lopulta BeanBakers kuitenkin astui kuvioihin ja sovelluksen kehitysprojekti saatiin taas rullaamaan!

Lue lisää arrow right icon
research
Qridi Oy: Kouluarviointiin liittyvien käytäntöjen, kokemusten ja digivälineiden käytön kartoitus

Qridi Oy tarjoaa kouluille ja opettajille digitaalisia arviointityökaluja. Keväällä 2021 he halusivat toteuttaa kartoituksen, jossa selvitettiin vuosiluokkia 7.-9. opettavien aineenopettajien arviointikäytäntöjä, -kokemuksia sekä tuen ja koulutuksen tarpeita.

Lue lisää arrow right icon
software
Work Pilots Oy: Julkisen tietojärjestelmän integraatio

WorkPilots lähestyi BeanBakers:iä julkisen tietojärjestelmän integraation tarpeesta. Tavoitteena oli tuottaa sovellukset, joilla voitiin pyytää sertifikaatti ja hakea saadulla sertifikaatilla dataa.

Lue lisää arrow right icon
research
Annie Advisor Oy: Kansainvälisten markkinoiden kartoitus kolmessa kohdemaassa

Annie Advisor on laajentamassa liiketoimintaansa eurooppalaisille markkinoille, joten keväällä 2021 he toteuttivat yhdessä BeanBakersin kanssa markkinakartoituksen.

Lue lisää arrow right icon
software
Cloubi Oy: Yhteistyötä useassa projektissa

Cloubi on tunnettu ja innovatiivinen, interaktiivisia oppimateriaalialustoja ja sähköisiä oppimisen työkaluja valmistava suomalainen yritys, jonka kanssa BeanBakers on alihankkijana tehnyt jo pitempään yhteistyötä.

Lue lisää arrow right icon
software
Trivore oy: Myyntitilausarkisto joukkoliikenteeseen

Trivore oy:lle toimitettiin sovellus, jonka avulla joukkoliikenteen lippujen myyntihistoriadataa voidaan hyödyntää laskutusaineistojen luomiseen. Järjestelmästä saadaan muun muassa tietoa siitä, millaisia lippuja on ostettu sekä kuinka paljon ja millä linjoilla niitä on käytetty. Sovellus mahdollistaa useiden erilaisten tietojärjestelmien tietojen yhdistämisen tehokkaasti.

Lue lisää arrow right icon
research
Henkilökohtaiset suositukset: Reeta

Reeta oli aktiivinen ja yhteistyökykyinen työkumppani. Hän osoittautui hyväksi projektikoordinaattoriksi. Hankkeen aikana asioita saatiin hyvin eteenpäin lukuisten mukana olijoiden erilaisista toiminta- ja ajankäyttötavoista huolimatta. Reeta hyödynsi aktiivisesti myös erilaisia, uusiakin, digitaalisia etätyösovelluksia, joiden avulla hanketoiminta saatiin tehokkaaksi, reaaliaikaiseksi, tiedottavaksi ja keskustelevaksi osallistujien eri sijaintipaikkakunnista huolimatta.

Lue lisää arrow right icon
research
Cloubi oy: Käyttäjäkokemusten ja –mieltymysten analyysi

BeanBakersin Tutkimustiimi auttoi meitä löytämään keskeisimmät tulokset lähes 1000 vastaajan kyselyaineistostamme. He tarjosivat meille sekä yksityiskohtaisen raportin että helposti sisäistettävän, keskeisimmät tulokset sisältävän visuaalisen esityksen. Oli ilo työskennellä todellisten tutkimuksen ammattilaisten kanssa, jotka tiesivät mitä välineitä ja analyyseja kannattaa käyttää. Mikä tärkeintä, tämä säästi meiltä runsaasti resursseja emmekä voisi olla tyytyväisempiä lopputulokseen.

Lue lisää arrow right icon

Yhteystiedot