Tutkimuspalvelut

Laadulla ja ammattitaidolla jo yli 20 vuoden kokemuksellaMeiltä myös arrow left icon ohjelmistokehityspalvelut

Reeta Lehto

chevron right icon
Tutkimus- ja tuotekehitysasiantuntija, Projektivastaava, KM
email icon

Kalypso Filippou

chevron right icon
Tutkimus- ja tuotekehitysasiantuntija, KT
email icon
hero element illustration

Tutkimuksen ammattilaiset apunasi

Haluamme auttaa asiakkaitamme löytämään parhaan mahdollisen tavan toteuttaa tutkimusprojektinsa.Tarvitsetko apua aineistonkeruussa, -käsittelyssä tai -hallinnassa? Tai onko sinulla aineisto, mutta et ole varma, onko siitä saatu kaikki oleellinen irti ja kaipaat apua raportointiin?Vai haluaisitko ulkoistaa kokonaisen tutkimusprojektin? Onnistuu! Ota yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä eri vaihtoehdot ja katsotaan, mikä olisi järkevin tapa toteuttaa tutkimus tai tiedonkeruu.

Tutkittua tietoa käytetään nykyään paljon niin johtamisessa, kehittämisessä kuin monessa muussakin asiassa. Tutkimustiedon kerääminen ja analysoiminen suunnitellusti, hallitusti ja ammattimaisesti on tärkeää,jotta tuloksista on aidosti hyötyä ja ne vastaavat juuri niihin kysymyksiin, joihin oli tarkoitus.

BeanBakersin tutkimuspalvelut tarjoaa tukea erilaisten tiedonkeruiden ja tutkimusten toteuttamiseen ja suunnitteluun, olipa kyseessä sitten pienimuotoinen kysely tai laaja selvitys. Toimimme aina tieteellisten ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

about research illustration

Tutkimusprosessin vaiheet

Kyselytutkimukset

Olemme erikoistuneet toteuttamaan ja suunnittelemaan erilaisia kyselytutkimuksia. Kyselytutkimus on usein edullinen ja suhteellisen vaivaton tapa toteuttaa tutkimus- ja tiedonkeruu. Panostamme erityisesti kyselyiden huolelliseen suunnitteluun, jolloin voimme varmistaa, että kysely antaa vastauksia oikeisiin kysymyksiin.

Kyselytutkimuksia teemme laajalla skaalalla erilaisista aihepiireistä. Tarjoamme myös kyselyn tarkistuspalvelua, jolloin käymme läpi asiakkaan luoman kyselyrungon ja annamme siitä palautetta.

Työhyvinvointi ja työntekijäkokemus

Työhyvinvointi on avainasemassa yrityksen tai organisaation pitkän tähtäimen menestyksessä. Työhyvinvointi on yhteydessä työn tuottavuuteen, työntekijöiden motivaatioon ja omistautumiseen ja sen mittaaminen tarjoaa arvokasta tietoa siitä, miten työntekijät kokevat työympäristön, ilmapiirin ja työpaikan käytännöt.

Tutkimukset räätälöidään yrityksesi toimialan ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tämä mahdollistaa tarkan analyysin työhyvinvoinnin nykytilasta. Yleisimmin käytetyt työkalut työhyvinvoinnin mittaamiseen ovat väittämiä ja avoimia kysymyksiä sisältävät kyselylomakkeet. Muita tapoja ovat muun muassa työpaikkavierailut tai henkilö- ja ryhmähaastattelut.

Olemme kehittäneet omaa tutkimukseen perustuvaa työhyvinvointimittariamme, jota voimme hyödyntää suunniteltaessa erilaisia työhyvinvoinnin ja työntekijäkokemuksen tutkimuksia.

Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus

Teemme myös tutkimuksia, jotka koskevat asiakkaiden kokemuksia tapahtumista, palveluista ja tuotteista. Asiakaskokemuksen mittaaminen on tärkeää tapahtumien, palveluiden ja tuotteiden jatkokehitystä ja markkinointia suunniteltaessa.

Asiakastyytyväisystutkimus tarjoaa näkökulmia, joiden avulla voidaan tunnistaa mahdollisia ongelmia sekä löytää ratkaisuja ja parannuskeinoja. Käyttämämme tutkimusmenetelmät riippuvat tilanteesta ja asiakkaan tarpeista. Joskus yksinkertainen digitaalinen kysely on paras ratkaisu, toisinaan kaivataan esimerkiksi syvällisempää haastattelua.

Tutkimuskonsultointi

Tarjoamme tutkimuskonsultointia kaikkiin tutkimukseen liittyviin asioihin liittyen. Voit valita joko valmiin konsultointipaketin tai yleisluontoisemman konsultointikeskustelun. Tutkimuksen onnistuminen koostuu monista eri osa-alueista ja pienilläkin asioilla saattaa olla suuri merkitys tutkimuksen onnistumiseen. Konsultointikeskustelussa saat neuvoja, vinkkejä ja palautetta tutkimusprosessin eri vaiheista.

Laadullinen tutkimus

Teemme myös laadullista tutkimusta, jonka menetelminä yleensä käytetään esimerkiksi haastattelua tai havainnointia. Laadullinen tutkimusote soveltuu hyvin pienimuotoisiin tutkimuksiin, jossa kaivataan erittäin syvällistä tietoa. Yksi esimerkki voisi olla vaikkapa työyhteisön ammatillisten kehittymisodotusten kartoittaminen haastatteluin. Arvioimme ammatillisen kehittymisen tarpeet työntekijöissä hyödyntäen tutkimuspohjaisia menetelmiä sekä tunnistamme parhaiten kehitystä tukevat aktiviteetit.

research icon

Tutkimuspalvelut

Voimme yhdessä selvittää tutkimuspalvelutarpeesi.

phone icon +‭358 40 741 0930‬
email icon research@beanbakers.fi
calc icon

Palvelulaskuri


Konsultointipaketit

Kyselylomakkeen arviointi

Kyselylomakkeen arviointi -palvelussa käymme läpi kyselylomakkeesi tai muun aineistonkeruuvälineesi ja varmistamme sen toimivuuden, jotta aineistonkeruusi onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.Lähetä meille kyselylomakkeesi tai vaikkapa haastattelurunkosi. Me arvioimme sen ja tarjoamme kommentit ja parannusehdotukset

  • Aineistonkeruuvälineen arvioinnin
  • Palautedokumentin, joka sisältää kommentit ja parannusehdotukset
  • Palautekeskustelu 1-2 h
Avoin konsultointi

Voit varata meiltä avoimen konsultointiajan mihin tahansa tutkimusongelmaan liittyen. Neuvomme ja annamme tarvittaessa ratkaisuehdotuksia, jotta pääset projektissasi eteenpäin.

Ota yhteyttä ja kerro, kuinka monta tuntia haluat varata keskustelulle.

  • Keskustelu haluamastasi tutkimukseen liittyvästä asiasta

Referenssejä

Yhteystiedot